versie 30/11/2018

Handmade by Maliny verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, eventuele vragen of opmerkingen hieromtrent, kan u terecht bij Vicky Bloemen via vicky@cuypers-bloemen.be

Handmade by Maliny verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor:

 • klantenbeheer
 • opvolgen van bestellingen
 • facturatie
 • verzending van nieuwsbrieven/marketingacties
 • voor de afhandeling van bestelling (leveringen/verzending)

Handmade by Maliny bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 1 jaar

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens worden de volgende programma’s gebruikt:

 • OpenOffice Writer
 • OpenOffice Calc
 • WordPress
 • Woocommerce

en voor de bewaring wordt gebruik gemaakt van een Network-Attached Storage-systeem.

De klant heeft ten alle tijden recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn of ze laten verwijderen. Alsook heeft de klant het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die worden bewaard. De klant heeft ook het recht zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de gegevens van zijn klantenaccount aan te passen en/of
 • een e-mail te verzenden naar maliny@cuypers-bloemen.be

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).